Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

TINH HOA QUẢN TRỊ TIÊN PHONG PETER DRUCKER

100 Nguyên lý Quản trị của Giáo sư Hoa Kỳ & Ứng dụng cho Nhà Lãnh đạo, Nhà Quản lý Doanh nghiệp Việt Nam.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC