Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP THEO PHONG CÁCH MỸ & CHÂU ÂU. Kỹ thuật & Nghệ thuật Trình bày, Làm MC, Nói chuyện trước Đám đông

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC