Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

THIẾT KẾ, QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ THIẾT KẾ & ĐIỀU HÀNH STUDIO. Kinh nghiệm từ Giáo sư Đại học NEW YORK về Virtual Reality, UX/UI Design, Visualization, Simulation.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC