Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

TẠO ĐỘNG LỰC & THÚC ĐẨY THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN. Kinh nghiệm từ Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ứng dụng tại Việt Nam.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC