Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

TÁI CẤU TRÚC ĐỂ CẠNH TRANH & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP. Ứng dụng Thành công từ các Công ty Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC