Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP & KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

CEO Ngàn tỉ với Quản lý Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Đầu tư Chứng khoán và Bất động sản.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC