Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI & SÁNG TẠO ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Thành công của các Công ty Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và ứng dụng vào Việt Nam.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC