Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

QUẢN TRỊ DỰ ÁN THÀNH CÔNG - PROJECT MANAGEMENT

Kinh nghiệm Quản lý Dự án từ các CEO Thành công & những Công ty hàng đầu.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC