Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY. Mỹ học hay Khoa học? Nghệ thuật hay Kim tiền? Góc nhìn khác biệt giữa Đạo diễn và Doanh nhân về Thương hiệu.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC