Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN. Viết nên & Kể lại Câu chuyện Cuộc đời & Sự nghiệp của Bạn.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC