Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ BÁN HÀNG

10 nhóm Kỹ năng Thiết yếu để Trở thành Giám đốc Kinh doanh / Trưởng phòng Bán hàng Xuất sắc.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC