Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN. Tinh hoa Lãnh đạo của những CEO & Giáo sư hàng đầu thế giới. Ứng dụng tại Việt Nam.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC