Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BÁN HÀNG

10 nhóm Kỹ năng Thiết yếu để Xuất sắc trong Nghề Bán hàng.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC