Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

MARKETING: NGHỀ KHÓ NHƯNG CÓ TIỀN. Ngón nghề Marketing của những Doanh nhân có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC