Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH THƯƠNG MỚI. Chinh phục Thách thức để Tạo dựng, Điều hành và Phát triển Doanh nghiệp.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC