Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO - TÁI NGHIỆP THÀNH CÔNG - PHÁT NGHIỆP BỀN VỮNG. Thành công của Tỉ phú Hoa Kỳ, Châu Âu và Ứng dụng tại Việt Nam.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC