Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

GÓT HÀI IN DẤU 40 NĂM MARKETING. Marketing Strategy, Campaign, Advertising, Agency, Media, Press, Social Media, Celebrities.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC