Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH, QUẢN LÝ SHOWROOM, CỬA HÀNG TRƯỞNG. Kinh nghiệm Điều hành từ mô hình nhỏ đến quy mô 500 Nhân viên, 500 tỷ VND Doanh thu / năm.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC