Mini-MBA JBMC

Các Chuyên đề trong Chương trình Mini-MBA JBMC

CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH - HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI. Ứng dụng Chiến lược Kinh doanh Thành công từ Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC