Giới thiệu

Quy mô Khách hàng

1. Quy mô của Thân chủ Tư vấn Quản lý: Doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, có từ 50 người đến 10.000 người; Doanh thu từ 100 tỷ VND/năm đến 10.000 tỷ VND/năm.

2. Quy mô của Thân chủ Coaching: Cá nhân CEO, Chủ Doanh nghiệp, Nhà Lãnh đạo và Nhà Quản lý công tác trong các Doanh nghiệp Doanh thu từ 10 tỷ VND/năm đến 10.000 tỷ VND/năm.

3. Khách hàng Training: CEO, Chủ doanh nghiệp, Lãnh đạo, Giám đốc, Trưởng phòng và Người Khởi nghiệp trong mọi loại hình Doanh nghiệp.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC