Giới thiệu

Đối tượng Khách hàng

1. Thân chủ Tư vấn Quản lý: Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc các Doanh nghiệp Tư nhân, Công ty TNHH và Công ty Cổ phần

2. Thân chủ Coaching: Cá nhân CEO, Chủ Doanh nghiệp, Nhà Lãnh đạo và Nhà Quản lý

3. Khách hàng Training: CEO, Chủ doanh nghiệp, Lãnh đạo, Giám đốc, Trưởng phòng và Người Khởi nghiệp

4. Khách hàng Du học & Định cư: Những người có nhu cầu du học và định cư tại Mỹ

5. Khách hàng Thương mại Việt - Mỹ:

a. Những Doanh nghiệp và Cá nhân tại Việt Nam có nhu cầu về Thời trang Hàng hiệu, Mỹ phẩm Cao cấp, Thực phẩm Chức năng từ Mỹ

b. Những Doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm, dịch vụ phù hợp và muốn xuất sang thị trường Mỹ

c. Những Doanh nghiệp Mỹ có sản phẩm, dịch vụ phù hợp và muốn xuất sang thị trường Việt Nam

6. Khách hàng Đầu tư Việt - Mỹ:

a. Những Doanh nghiệp và Cá nhân tại Việt Nam có nhu cầu mua, thuê Bất động sản, góp Cổ phần Công ty... tại Mỹ

b. Những Doanh nghiệp và Cá nhân tại Mỹ có nhu cầu mua, thuê Bất động sản, góp Cổ phần Công ty... tại Việt Nam

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC