Giới thiệu

Training & Coaching

1. Chương trình Mini-MBA JBMC

2. Training Doanh nghiệp theo Đặt hàng

3. Coaching Doanh chủ, CEO theo Đặt lịch

4. Tổ chức Hội thảo 45 Chuyên đề JBMC

5. MICE - Training kết hợp Du lịch Mỹ

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC