Giới thiệu

Kinh nghiệm Kinh thương

Đội ngũ JBMC dày dạn kinh thương: Trên 10 năm thực tiễn đối với Training, Coaching và trên 15 năm đối với Tư vấn Quản lý. Họ là những Nhân vật từng trải thương trường và là Người trong cuộc.

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC