21 Lanh dao 100
0. 294A2859 - Ngan phat bieu
0. 294A2839 - Ninh Hoang Ngan & Bich Lai
1. 294A2707 - Tap the khach moi Khat vong Tien phong 2019
1. 294A2686 - Doi ngu Giang vien Mini-MBA JBMC 2019
294A2422 - Tan, Nhi, me Nhi, Phuong Dinh
294A2671 - anh Quang phat bieu
294A2604 - Tan phat bieu- Khat vong Tien phong
294A3103 - Nghe, Thao, Thanh - Khat vong Tien phong
294A3066 - Tan, Badr, Son, tap the Doanh nhan Tre Hue
294A2743 - Tan & Ngan hat
20191006_151928 - Tan, Ngan Thuyet trinh
20191006_103223 - Tap the Thuyet trinh Minh Toan Hotel
20191006_085724 - Tan giang Thuyet trinh
20191006_172534 - Le trao Certificate Thuyet trinh & Ngan & Badr & Quang
20191006_170110 - Tan, Badr, Quang, Ngan Thuyet trinh
20191026_144514 - Binh giang Nghe Marketing
20191026_181022 - Le trao Certificate Nghe Marketing & Binh
20191026_180236 - Tan, Hai, Binh, Ngoc
20191027_174530 - Le trao Certificate Tao dong luc & Badr
20191027_140346 - Badr giang Tao dong luc
20191027_180608 - Tan & Badr
20191102_175333 - Le trao Certificate Thuong hieu Cong ty & Nam
20191102_141743 - Namg giang Thuong hieu Cong ty
20191102_180856 - Tan & Hoang Nhat Nam
20191103_103714 - Tan giang Lam chu Doanh nghiep Hue-2019.11.03
20191103_081527 - Tan & Minh Chu tich DNT Hue-2019.11.03
20191103_152345 - Tap the Lam chu Doanh nghiep - Park View Hue-2019.11.03
20191103_181015 - Le trao Certificate Lam chu Doanh nghiep Hue-2019.11.03
20191116_155448 - Pham Kim Dung & tap the Got hai 40 nam Marketing-2019.11.16
20191116_174642 - Tan & Dung 40 nam Got hai Marketing-2019.11.16
20191116_182559 - Le trao Certificate 40 nam Got hai Marketing - 2019.11.16
20191117_121448 - Le trao Certificate Lam chu Doanh nghiep - 2019.11.17
20191117_090709 - Pham Kim Dung giang Lam chu Doanh nghiep-2019.11.7
DSC08144 - Anh Phuc & chi Thao
DSC08186 - Le trao certificate Kiem toan-2019.11.23
Thuyet trinh Chuyen nghiep
Thiet ke
Lanh dao
Lam Chu Doanh nghiep
Nghe Marketing
Khởi nghiệp
Kiểm toán Nội bộ
Thuong hieu Cong ty
He thong Thong tin
Tai cau truc
40 nam Marketing Got hai in dau
Tao dong luc
Ban hang & Quan ly Ban hang
Giam doc Chi nhanh
Thương hiệu Cá nhân
Chien luoc Canh tranh
Party 100 JBMC 2
Khoa 100 JBMC 5
Khoa 100 JBMC 4
Khoa 100 JBMC 3
Khoa 100 JBMC 2
Khoa 100 JBMC
Tai cau truc & Quan tri Thay doi 3
Tai cau truc & Quan tri Thay doi 2
Tai cau truc & Quan tri Thay doi
Tot nghiep Mini-MBA 2
Tot nghiep Mini-MBA
Party 100 JBMC
TKP 3
Hình tập thể JBMC
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 1
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 2
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 3
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 4
Party BIG EVENT 50 JBMC
Hinh tap the THCN 26-11-17
NLBH-10
NLBH-10
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
Slide-EuroWindow-NLBH-09-07
Slide-EuroWindow-NLBH-09-09
Slide-EuroWindow-NLBH-09-04
Slide-EuroWindow-NLBH-09-05
Slide-EuroWindow-NLBH-09-03
Slide-EuroWindow-NLBH-09-02
Slide-Phu Gia Thinh-TQMA-05
Anh Tân Thuyết trình
Kỷ niệm thành lập công ty JBMC
Tiec JBMC - Anh Hải
Tiec JBMC - Anh Tan
Tiec JBMC - Anh Phuc
Tiec JBMC - Chi Anh
Training EW
Tranining PGT - anh tap the 01
Tranining PGT - anh tap the 02
Tranining PGT - anh tan
Tranining PGT - anh bao
Tranining PGT - anh tan-mar
Tranining PGT - anh tung-mar
Tranining PGT - XDKH - tap the
Tranining PGT - XDKH - anh tan
Tranining PGT - XDKH - anh tung
Tranining PGT - XDKH - trinh bay nhom
Sales & Mar 2015 3
Anh Tân
LCDN-02
Sales & Mar 2015 2
Sales & Mar 2015
LCDN-01
Chị Vân
anh Bảo
Anh Hải 1
2
Mr Duc 2
Anh Tân 3
Marketing 2
Anh Tân 4
NLBH-06
QLCT-01
Sales & Marketing 2015-04
Sales & Marketing 2015-05
Sales & Marketing 2015-06
QLBH-01
Giới thiệu

Đội ngũ Giảng viên, Cố vấn, Partner JBMC

33 Chuyên đề NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN Diễn giảng

NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN chính "Tổng đạo diễn" 33 sản phẩm Training và dịch vụ Tư vấn của JBMC, ông đã kinh qua: 1) Định hướng Chương trình, 2) Định danh Chuyên đề, 3) Soạn thảo Giáo trình, 4) Thiết kế Slides, 5) Sáng tạo Phương pháp Dẫn giảng, 6) Trực tiếp Diễn giảng, 7) Phát triển Thương hiệu Chương trình, 8) Chọn mời Diễn giả, 9) Thương thuyết Đối tác Tổ chức, và 10) Điều hành Công tác Triển khai.

Với một số Chuyên đề, ông đích thân mời những NGƯỜI BẠN GIỎI HƠN MÌNH cùng tham gia Thuyết giảng và Tư vấn. Ông TÂN là linh hồn của sự Khác biệt & Tiên phong đầy thú vị JBMC.

33 Chuyên đề JBMC mà NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN sáng tạo và diễn giảng gồm:

 1. TINH HOA QUẢN TRỊ TIÊN PHONG PETER DRUCKER. Ứng dụng 100 Nguyên lý DRUCKER - Đại giáo sư Hoa Kỳ có 10 bằng Tiến sĩ.
 2. LÃNH ĐẠO 100. Một trăm BÍ KÍP của 21 Nhà Lãnh đạo Kinh doanh, Chính trị và Quân sự Danh tiếng Thế giới.
 3. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY. Hành trình Dựng xây 21 Thương hiệu Công ty Tỉ USD. Ứng dụng tại Việt Nam.
 4. CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH - HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI. Chiếm thế Thượng phong cho Sản phẩm & Công ty của Bạn.
 5. CHIẾN LƯỢC & SÁCH LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY. Định hướng, Giải pháp và Thực thi Chiến lược 10 năm tiếp theo. (*)
 6. TÁI CẤU TRÚC, XOAY CHUYỂN & TÁI LẬP CÔNG TY. Làm sao Đại tu "Con tàu Doanh nghiệp" đang vận hành? (*)
 7. 8 ĐẠI BẢN LĨNH TÁI CẤU TRÚC & QUẢN TRỊ THAY ĐỔI. GM, GE, IBM, Starbucks, Pepsi, Estee Lauder, Grab, Techcombank.
 8. QUẢN TRỊ THAY ĐỔI, SÁNG TẠO VÀ SỐ HÓA. Mô hình, Lãnh đạo, Chiến lược, Chiến thuật & Công nghệ.
 9. ĐIỂM MÙ LÃNH ĐẠO. Ngàn lẻ một "Gót chân Asin" của CEO và Chủ Doanh nghiệp. Giải pháp. (*)
 10. ​GIẢI PHÁP NÂNG TẦM LÃNH ĐẠO CÔNG TY VIỆT NAM. Điển cứu 21 Lãnh đạo, Doanh chủ, Giáo sư HOA KỲ​ & DO THÁI qua 150 năm (*)
 11. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO NỮ GIỚI. Xuất sắc như 18 NỮ CEO Việt Nam, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Châu Âu & Hoa Kỳ.
 12. MÔ HÌNH KINH DOANH & QUẢN TRỊ HỆ THỐNG. Sáng tạo Ý tưởng, Tái thiết Mô hình, Quản trị Hệ thống & Lãnh đạo Thay đổi. (*)
 13. 21 DOANH CHỦ & BẢN LĨNH VƯƠN TẦM THẾ GIỚI. Sản phẩm, Chiến lược, Lãnh đạo, Tài chính & Marketing Quốc tế.
 14. LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH THƯƠNG MỚI. Tạo dựng, Điều hành, Cạnh tranh & Phát triển.
 15. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH & QUẢN LÝ SHOWROOM. Điều hành SX & KD đến 500 Nhân viên, 500 tỷ VND Doanh thu / năm.
 16. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ. 10 Năng lực Thiết yếu để Trở thành Nhà Quản lý Xuất sắc.
 17. TẠO ĐỘNG LỰC & THÚC ĐẨY THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN. Bản giao hưởng Văn hóa Công ty, Hệ thống Chính sách & Biệt tài Lãnh đạo.
 18. QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH & NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGUỒN NHÂN LỰC. Mô hình, Huấn luyện, Chính sách, Thay đổi & Đo lường. (*)
 19. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN. Viết nên và Kể lại "Câu chuyện Cuộc đời & Sự nghiệp của Bạn".
 20. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM. Nốt thăng trầm của 21 Thương hiệu Sản phẩm hàng đầu Thế giới và Việt Nam.
 21. MARKETING & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: NGHỀ KHÓ NHƯNG CÓ TIỀN. "Ngón nghề" của Doanh nhân Tiến sĩ, Thạc sĩ.
 22. GÓT HÀI IN DẤU 40 NĂM MARKETING. Strategy, Campaign, Advertising, Agency, Media, Press, Social Media, Celebrities.
 23. SÀN CHIẾN MARKETING. 21 Tuyệt chiêu Marketing để Nâng cao Doanh số & Phát triển Thương hiệu.
 24. CONTENT MARKETING. Sáng tạo & Quản lý Marketing Nội dung của các Đại Công ty.
 25. DIGITAL MARKETING. Chiến lược, Chiến thuật, Triển khai và Bí quyết Marketing Kỹ thuật số.
 26. SOCIAL MEDIA MARKETING. Nổi bật & Cuốn hút trên Mạng xã hội để Kinh doanh Hiệu quả.
 27. ONLINE BUSINESS. Chiến lược, Chiến thuật và Kỹ thuật Kinh doanh Online Thành công.
 28. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BÁN HÀNG. 10 Năng lực Thiết yếu để Xuất sắc trong Nghề bán hàng.
 29. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ BÁN HÀNG. 10 Bí quyết của Giám đốc Kinh doanh & Trưởng phòng Bán hàng Xuất sắc.
 30. BÍ QUYẾT BÁN HÀNG & QUẢN LÝ BÁN HÀNG. Đường thăng tiến của những Giám đốc Kinh doanh Ngàn tỉ.
 31. TỔ CHỨC SỰ KIỆN & ĐẠO DIỄN CHƯƠNG TRÌNH. Ánh hào quang chưa tắt & Chuyện nghề của những Tay chuyên.
 32. MỞ RỘNG QUAN HỆ CÁ NHÂN & PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG. Giá trị, Chiến lược, Chiến thuật, Nghệ thuật & CRM.
 33. THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP PHONG CÁCH MỸ & CHÂU ÂU. Kỹ thuật & Nghệ thuật Trình bày, Dẫn chuyện & Làm MC.

(*) Phiên bản Giới hạn: JBMC chỉ Tư vấn & Training theo đặt lịch riêng từ CEO, hoặc Doanh nghiệp. Không đại trà.

"11 Quốc gia, 14 Giải thưởng, 15 Công ty, 22 vị trí công tác, 25 năm trui rèn, 33 Chuyên đề và 45 Bằng cấp đã kinh qua giúp tôi may mắn đón nhận Sự CHỈ DẠY, Nhiều GIÚP ĐỠ, Lòng CHÂN THÀNH và Sự TIN CẬY từ hàng ngàn Bậc thầy, Cấp trên, Cộng sự, Đối tác, Khách hàng, Học viên và Bạn bè. Tôi Biết ơn CHỈ DẠY, tôi Cảm kích GIÚP ĐỠ, tôi Nâng niu CHÂN THÀNH và tôi Trân quý TIN CẬY." NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN - Cố vấn Quản trị đến từ Hoa Kỳ; Nhà sáng lập, nguyên Chủ tịch HĐQT & Cố vấn trưởng JBMC; Kiến trúc sư trưởng Chương trình Mini-MBA JBMC & VCCI

Những người Bạn thành danh mà ông TÂN quý trọng

Thông điệp từ Nhà sáng lập JBMC

Clip Chương trình Mini-MBA JBMC & VCCI

Clip "100 Hình ảnh Đẹp nhất JBMC năm 2019"

Clip "Hành trình 100 JBMC"

Clip Hồ sơ NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN

Chi tiết các Chuyên đề JBMC

Nhà sáng lập JBMC - NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN

Các giảng viên khác

 • P. Giáo sư, Tiến sĩ JOLANDA TROMP
 • Thạc sĩ BADR BADRAOUI
 • Hoa hậu biển NINH HOÀNG NGÂN
 • Đạo diễn HOÀNG NHẬT NAM
 • Thạc sĩ MAI PHƯỚC NGHÊ
 • Thạc sĩ LÊ MINH PHÚC
 • NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN
 • Tiến sĩ NGUYỄN XUÂN HUY
 • Thạc sĩ PHẠM KIM DUNG
 • Thạc sĩ POC MA
 • Mr. NGUYỄN TIẾN QUANG
 • Thạc sĩ NANCY NGUYỄN
 • Thạc sĩ LÊ HẢI BÌNH
 • Mr. HỒ QUỐC THÂN
 • Thạc sĩ PHẠM THÀNH TRUNG
 • Thạc sĩ ĐỖ THỦ KHOA
 • Thạc sĩ NGUYỄN THANH SƠN
 • Tiến sĩ NGÔ NGỌC QUANG
 • Tiến sĩ LƯU HỒNG HẢI
 • 33 Chuyên đề NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN Diễn giảng
 • Tiến sĩ TRẦN MINH TÙNG
 • Chuyên gia HUỲNH THỊ THANH THẢO
 • Thạc sĩ, Kiến trúc sư NGUYỄN VĨNH TRUNG
 • Thạc sĩ NGÔ HOÀNG THÚY VÂN
 • Thạc sĩ HOÀNG TÙNG
 • Thạc sĩ LÊ NGUYÊN BẢO
 • Thạc sĩ HUỲNH KIM ĐỨC
 • Thạc sĩ TRƯƠNG ĐÌNH NHÂN
 • Thạc sĩ Luật sư TRẦN HẢI ÁNH
 • Thạc sĩ BÙI XUÂN THÀNH
 • Chuyên gia HỒ TÚ ANH
 • HÌNH ẢNH & VIDEO

  Video Clip

  Đăng ký tham dự
  CHAT VỚI JBMC