Giới thiệu

Giải pháp Thay đổi & Phát triển Tổ chức

JBMC phối hợp cùng Doanh nghiệp: Hoạch định Chiến lược Phát triển Nguồn nhân lực, Chính sách Nhân sự, Quản trị Thành tích, Change Management, Organization Development, Training, Coaching và KPI...

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC