Giới thiệu

Giải pháp Tái cấu trúc và M&A

JBMC phát kiến Giải pháp giúp Doanh nghiệp: Tái cấu trúc, Xoay chuyển và Tái lập Công ty; Tư vấn Mua bán & Sáp nhập; Kết nối Thương mại, Đầu tư, Tài chính giữa các Doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ…

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC