Giới thiệu

Giải pháp Nâng cao Hiệu quả Quản trị

JBMC hỗ trợ Doanh nghiệp phát kiến cách thức mới để nâng cao hiệu quả: Lãnh đạo, Quản lý, Vận hành, Quy trình, Hệ thống, Tác nghiệp, Tài chính, Chi phí, Năng suất, Kiểm soát và Ra quyết định…

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC