Coaching

50 Chuyên đề Coaching và Tư vấn JBMC

36/50. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN - PERSONAL BRANDING. Viết nên và Kể lại Câu chuyện Cuộc đời & Sự nghiệp của BẠN

- Thời gian & Địa điểm tổ chức Chuyên đề này: CLICK

-------------------------

A. Hình thức Tổ chức:

- Diễn giảng Đại trà - Public Training (trực tiếp tại phòng Hội nghị)

hoặc

- Coaching riêng - giữa 1 Diễn giả và 1 Thân chủ (online, qua Zoom hoặc Microsoft Teams)

B. Thời lượng Chuyên đề:

- 8 tiếng

- Sáng: Từ 07:30 AM - 11:30 AM

- Chiều: Từ 01:30 PM - 05:30 PM

- Đối với Coaching riêng (online): Thời gian sắp xếp theo lịch hẹn trước 2 tháng

C. Chứng nhận Chuyên đề:

- Khách tham dự được trao Certificate

- JBMC hoặc Đối tác Tổ chức cấp Cerificate

D. Đối tượng Tham dự:

- Ban Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, CEO, Director và Manager

E. Diễn giả - Cố vấn Quản trị đến từ Hoa Kỳ:

- Clip Giới thiệu NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN

- Hồ sơ NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN

- Lời chân thành Nhà sáng lập - JBMC Founder

F. Đối tác Tổ chức các Chương trình Public Training cùng JBMC:

- Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam: VCCI Hà Nội, VCCI Hồ Chí Minh, VCCI Đà Nẵng, VCCI Cần Thơ...

- Hội Doanh nhân Trẻ: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Cần Thơ...

(Đối tác sẽ được xác định cụ thể trước mỗi Chương trình)

G. Đăng ký Tham dự:

- Email: TuVanQuanLy.jbmc@gmail.com

- Email để đăng ký Coaching riêng: jbmc.usa.office@gmail.com

- Gọi trực tuyến: facebook.com/CongtyJBMC

H. Phí tham dự:

H.1. ĐẠI TRÀ, THAM DỰ TRỰC TIẾP TRONG PHÒNG HỘI NGHỊ

- 2.500.000 VND / người

- Nộp trước 1 tháng: Giảm 250.000 VND

- Tham dự 2 người: Giảm 250.000 VND / người

H.2. ĐẠI TRÀ, THAM DỰ GIÁN TIẾP QUA ONLINE

- 1.250.000 VND / người

- Nộp trước 1 tháng: Giảm 125.000 VND

- Tham dự 2 người: Giảm 125.000 VND / người

H.3. COACHING RIÊNG, GIỮA 1 DIỄN GIẢ & 1 THÂN CHỦ QUA ONLINE

- 5.000.000 VND / người

- Nộp trước 1 tháng: Giảm 500.000 VND

-------------------------

JBMC NỐI NHỊP TINH HOA QUẢN TRỊ MỸ - VIỆT

-------------------------

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC