CHAT VỚI JBMC
0. 294A2859 - Ngan phat bieu
0. 294A2839 - Ninh Hoang Ngan & Bich Lai
1. 294A2707 - Tap the khach moi Khat vong Tien phong 2019
1. 294A2686 - Doi ngu Giang vien Mini-MBA JBMC 2019
294A2422 - Tan, Nhi, me Nhi, Phuong Dinh
294A2671 - anh Quang phat bieu
294A2604 - Tan phat bieu- Khat vong Tien phong
294A3103 - Nghe, Thao, Thanh - Khat vong Tien phong
294A3066 - Tan, Badr, Son, tap the Doanh nhan Tre Hue
294A2743 - Tan & Ngan hat
20191006_151928 - Tan, Ngan Thuyet trinh
20191006_103223 - Tap the Thuyet trinh Minh Toan Hotel
20191006_085724 - Tan giang Thuyet trinh
20191006_172534 - Le trao Certificate Thuyet trinh & Ngan & Badr & Quang
20191006_170110 - Tan, Badr, Quang, Ngan Thuyet trinh
20191026_144514 - Binh giang Nghe Marketing
20191026_181022 - Le trao Certificate Nghe Marketing & Binh
20191026_180236 - Tan, Hai, Binh, Ngoc
20191027_174530 - Le trao Certificate Tao dong luc & Badr
20191027_140346 - Badr giang Tao dong luc
20191027_180608 - Tan & Badr
20191102_175333 - Le trao Certificate Thuong hieu Cong ty & Nam
20191102_141743 - Namg giang Thuong hieu Cong ty
20191102_180856 - Tan & Hoang Nhat Nam
20191103_103714 - Tan giang Lam chu Doanh nghiep Hue-2019.11.03
20191103_081527 - Tan & Minh Chu tich DNT Hue-2019.11.03
20191103_152345 - Tap the Lam chu Doanh nghiep - Park View Hue-2019.11.03
20191103_181015 - Le trao Certificate Lam chu Doanh nghiep Hue-2019.11.03
20191116_155448 - Pham Kim Dung & tap the Got hai 40 nam Marketing-2019.11.16
20191116_174642 - Tan & Dung 40 nam Got hai Marketing-2019.11.16
20191116_182559 - Le trao Certificate 40 nam Got hai Marketing - 2019.11.16
20191117_121448 - Le trao Certificate Lam chu Doanh nghiep - 2019.11.17
20191117_090709 - Pham Kim Dung giang Lam chu Doanh nghiep-2019.11.7
DSC08144 - Anh Phuc & chi Thao
DSC08186 - Le trao certificate Kiem toan-2019.11.23
Thuyet trinh Chuyen nghiep
Thiet ke
Lanh dao
Lam Chu Doanh nghiep
Nghe Marketing
Khởi nghiệp
Kiểm toán Nội bộ
Thuong hieu Cong ty
He thong Thong tin
Tai cau truc
40 nam Marketing Got hai in dau
Tao dong luc
Ban hang & Quan ly Ban hang
Giam doc Chi nhanh
Thương hiệu Cá nhân
Chien luoc Canh tranh
Party 100 JBMC 2
Khoa 100 JBMC 5
Khoa 100 JBMC 4
Khoa 100 JBMC 3
Khoa 100 JBMC 2
Khoa 100 JBMC
Tai cau truc & Quan tri Thay doi 3
Tai cau truc & Quan tri Thay doi 2
Tai cau truc & Quan tri Thay doi
Tot nghiep Mini-MBA 2
Tot nghiep Mini-MBA
Party 100 JBMC
TKP 3
Hình tập thể JBMC
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 1
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 2
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 3
Party Anniversary of Founding 25/05/1018
Anh Tan Event Anniversary 4
Party BIG EVENT 50 JBMC
Hinh tap the THCN 26-11-17
NLBH-10
NLBH-10
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
NLTT-03
Slide-EuroWindow-NLBH-09-07
Slide-EuroWindow-NLBH-09-09
Slide-EuroWindow-NLBH-09-04
Slide-EuroWindow-NLBH-09-05
Slide-EuroWindow-NLBH-09-03
Slide-EuroWindow-NLBH-09-02
Slide-Phu Gia Thinh-TQMA-05
Anh Tân Thuyết trình
Kỷ niệm thành lập công ty JBMC
Tiec JBMC - Anh Hải
Tiec JBMC - Anh Tan
Tiec JBMC - Anh Phuc
Tiec JBMC - Chi Anh
Training EW
Tranining PGT - anh tap the 01
Tranining PGT - anh tap the 02
Tranining PGT - anh tan
Tranining PGT - anh bao
Tranining PGT - anh tan-mar
Tranining PGT - anh tung-mar
Tranining PGT - XDKH - tap the
Tranining PGT - XDKH - anh tan
Tranining PGT - XDKH - anh tung
Tranining PGT - XDKH - trinh bay nhom
Sales & Mar 2015 3
Anh Tân
LCDN-02
Sales & Mar 2015 2
Sales & Mar 2015
LCDN-01
Chị Vân
Anh Tùng
anh Bảo
Anh Hải 1
2
Mr Duc 2
Anh Tân 3
Marketing 2
Anh Tân 4
NLBH-06
QLCT-01
Sales & Marketing 2015-04
Sales & Marketing 2015-05
Sales & Marketing 2015-06
QLBH-01
Training & Hội thảo

JBMC Huấn luyện theo Đặt hàng RIÊNG của các Cá nhân & Doanh nghiệp (In-house Training)

Các chuyên đề JBMC nhận Huấn luyện riêng theo đặt hàng từ Doanh nghiệp

 1. TINH HOA QUẢN TRỊ TIÊN PHONG PETER DRUCKER. Ứng dụng 100 Nguyên lý của GS. Peter Drucker - "Cha đẻ" Quản trị Hiện đại.
 2. CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH - HOẠCH ĐỊNH & TRIỂN KHAI. Chiếm thế Thượng phong cho Sản phẩm & Công ty của Bạn.
 3. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY. Định hướng, Giải pháp và Thực thi Chiến lược cho 10 năm tiếp theo.
 4. TÁI CẤU TRÚC, XOAY CHUYỂN & TÁI LẬP CÔNG TY. Restructuring, Turnaround & Reengineering. Làm sao Sửa chữa "Chiếc xe Doanh nghiệp" Đang chạy?
 5. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI, SÁNG TẠO VÀ CÁCH TÂN. Mô hình, Chiến lược và Chiến thuật tạo Thay đổi Tích cực cho Công ty.
 6. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP. Những Mô hình Lãnh đạo Kinh điển & Giải pháp Nâng tầm Lãnh đạo.
 7. LÃNH ĐẠO 100. 100 Bí kíp của 20 Nhà Lãnh đạo Kinh doanh, Chính trị và Quân sự danh tiếng.
 8. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO NỮ GIỚI. Để Lãnh đạo & Điều hành như 20 NỮ CEO Nổi danh Toàn cầu.
 9. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ. 10 nhóm Năng lực Thiết yếu để Trở thành Nhà Quản lý Xuất sắc.
 10. LÀM CHỦ DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH THƯƠNG MỚI. Tạo dựng, Điều hành & Phát triển Doanh nghiệp.
 11. MÔ HÌNH KINH DOANH & LÀM CHỦ CÔNG TY. Sáng tạo Mô hình, Chủ động Cạnh tranh & Lãnh đạo Thay đổi.
 12. KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO - TÁI NGHIỆP THÀNH CÔNG - PHÁT NGHIỆP BỀN VỮNG. Ứng dụng Thành công của những Tỉ phú thế giới.
 13. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH & QUẢN LÝ SHOWROOM. Kinh nghiệm Điều hành đến 500 Nhân viên, 500 tỷ VND Doanh thu/năm.
 14. GÓT HÀI IN DẤU 40 NĂM MARKETING. Marketing Strategy, Campaign, Advertising, Agency, Media, Press, Social Media, Celebrities.
 15. MARKETING: NGHỀ KHÓ NHƯNG CÓ TIỀN. "Ngón nghề" Marketing của những Doanh nhân có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ.
 16. SÀN CHIẾN MARKETING. 10 Tuyệt chiêu Marketing để Nâng cao Doanh số & Phát triển Thương hiệu.
 17. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN. Viết nên và Kể lại "Câu chuyện Cuộc đời & Sự nghiệp của Bạn".
 18. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM. Nốt thăng trầm của 20 Thương hiệu Sản phẩm hàng đầu Thế giới.
 19. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY. Hành trình Dựng xây 20 Thương hiệu Công ty Tỉ USD.
 20. DIGITAL MARKETING CĂN BẢN. Ứng dụng Marketing Kỹ thuật số để Phát triển Thương hiệu & Gia tăng Doanh thu.
 21. DIGITAL MARKETING NÂNG CAO. Chiến lược, Chiến thuật, Triển khai và Bí quyết Marketing Kỹ thuật số.
 22. SOCIAL MEDIA MARKETING. Nổi bật trên Mạng xã hội để Kinh doanh Hiệu quả.
 23. ONLINE BUSINESS. Chiến lược & Chiến thuật Kinh doanh Online Thành công.
 24. CONTENT MARKETING. Đại Công ty và Cách thức Sáng tạo, Quản lý Marketing Nội dung của họ.
 25. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BÁN HÀNG - 10 Năng lực Thiết yếu để Xuất sắc trong Nghề bán hàng.
 26. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ BÁN HÀNG. 10 Bí quyết của Giám đốc Kinh doanh & Trưởng phòng Bán hàng Xuất sắc.
 27. KẾ HOẠCH KINH DOANH & KẾ HOẠCH BÁN HÀNG. 25 năm Kinh nghiệm Hoạch định & Triển khai Kế hoạch.
 28. BÍ QUYẾT BÁN HÀNG & QUẢN LÝ BÁN HÀNG. Đường thăng tiến của những Giám đốc Kinh doanh Ngàn tỉ.
 29. TẠO ĐỘNG LỰC ĐỂ THÚC ĐẨY THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN. Bản giao hưởng Văn hóa Công ty, Hệ thống Chính sách & Biệt tài Lãnh đạo.
 30. NÂNG CAO HIỆU QUẢ & QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN. Mô hình, Huấn luyện, Phát triển, Thay đổi & Đánh giá.
 31. TỔ CHỨC SỰ KIỆN & ĐẠO DIỄN CHƯƠNG TRÌNH. Ánh hào quang chưa tắt & Chuyện nghề của những Tay chuyên.
 32. MỞ RỘNG QUAN HỆ CÁ NHÂN & PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC CÔNG TY. Giá trị, Chiến lược, Chiến thuật, Nghệ thuật & CRM.
 33. THUYẾT TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP PHONG CÁCH MỸ & CHÂU ÂU. Kỹ thuật & Nghệ thuật Trình bày, Dẫn chuyện & Làm MC.

Những người Bạn thành danh mà ông TÂN quý trọng: CLICK

"Thông điệp từ Nhà sáng lập JBMC": CLICK

Clip Chương trình Mini-MBA JBMC & VCCI: CLICK

Clip "100 Hình ảnh Đẹp nhất JBMC năm 2019": CLICK

Clip "Hành trình 100 JBMC": CLICK

Clip Hồ sơ NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN: CLICK

Chi tiết các Chuyên đề JBMC: CLICK

Nhà sáng lập JBMC - NCS. Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TÂN: CLICK